Aktualności

I   F O R U M 

„Partnerstwo, praktyka, sieć” – Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

16 kwietnia, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach odbyło się pierwsze spotkania animatorów kultury pracujących. Przybyły się 23 osoby reprezentujące domy, ośrodki i centra kultury z całego regionu, żywo zainteresowane współpracą w ramach FORUM. Prace nad kształtem Forum, jak wstępnie nazwana została nieformalna grupa inicjatywna 23 reprezentantów instytucji i organizacji z województwa śląskiego, poprzedzone były wystąpieniem gości z Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska.

IMG_8361IMG_8357

Anna Komsta i Piotr Michałowski byli to przedstawiciele Wędrującego Forum, działającego od roku. Goście z Dolnego Ślaska dawali przykłady dobrych praktyk sieciowania sektora kultury w regionie, którego centrum kulturalne znajduje się we Wrocławiu.W trakcie moderowanej dyskusji, jej uczestnikom udało się sformułować ramy współpracy i zasięg działania nieformalnej i niezhierarchizowanej grupy inicjatywnej animatorów kultury z województwa śląskiego. Najważniejszymi punktami działania takiej grupy w opinii zebranych okazały się jej niezależność ideowa i merytoryczna od jakiejkolwiek instytucji i fakt, że jej członkowie są odpowiedzialni za treści merytoryczne poruszane na spotkaniach.

IMG_8348IMG_8349

Regionalny Ośrodek Kultury poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury koordynuje sekretariat Forum Śląsk, troszcząc się o dobry przepływ informacji, klimat i organizację kolejnych spotkań, które będą odbywały się wedle zapotrzebowania i aktywności członków grupy inicjatywnej.

___________________________________________________________________

 II   F O R U M 

„Kultura, animacja, twórczość”  Teatr Sztuk Jaworzno

sdddKolejne spotkanie w ramach Forum Śląsk odbyło się  17 czerwca 2013 roku. W Teatrze Sztuk w Jaworznie. Gospodarze spotkania zapewnili świetny klimat dla przebiegu forum, gwarantując wysoki poziom organizacyjny ale również interesująca przestrzeń do dyskusji. Temat przewodni spotkania oscylował wokół zjawiska teatru jako techniki animacyjnej aktywizującej społeczność miejską, lokalną. Prezentowano dobre praktyki w formie konkretnych artystycznych projektów teatralnych, ale również tych społecznie zaangażowanych.

IMG_2090IMG_2103

Aktywizującym wszystkich członków spotkania okazał się inspirujący warsztat dr Jerzego Kołodzieja p.n.:  „Słowa mają znaczenie”.

IMG_2048IMG_1999

IMG_2018IMG_2060

Prócz rozmowy o teatrze w samorządowej instytucji kultury, uczestnicy spotkania mieli okazje zwiedzić przestrzeń miejską poświęcona galerii Sektor I, pozostającej w gestii Teatru Sztuk w Jaworznie.

IMG_2081IMG_2076

Ustalono również nazwę roboczą cyklu: Forum Kultury Województwa Śląskiego oraz określono jako pozytywny stosunek do Forum Kraków – podobnej formy organizacyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Na koniec gospodarze zafundowali artystyczny występ  rewelacyjnej grupy teatralnej pracującej na co dzień w Teatrze Sztuk w Jaworznie.

art

___________________________________________________________________

 I I I   F O R U M 

„Edukacja medialna i filmowa” –  Kino ‚Olbrzym’ – Tarnogórskie Centrum Kultury

22 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum. Jego gospodarzem było kino „Olbrzym” działające w strukturach Tarnogórskiego Centrum Kultury. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z edukacją medialną i filmową. W programie spotkania poroszono następujące tematy:

„DKF jako projekt około – filmowy w instytucji kultury” – ambicje (prawie)antropologiczne, czyli DKF jako filtr wiedzy o współczesnej kondycji człowieka i świata / Rewolucja cyfrowa  – „prapremiera na wsi” / Popularyzacja klasyki kina, czyli kulturowe „retro – wzorce” dla współczesnych, DKF terapeutyczny…? –  zaprezentowane przez Jakuba Pudełko

DKF w epoce informacyjnego rozproszenia…, czyli edukacja medialna – stan obecny: wyzwania, innowacje” – generowanie obycia z kulturą popularną i artystyczną / mocne korzyści z widowni niemasowej / Online czy offline: oto jest pytanie? / Wyzwania edukacji medialnej a potrzeby Generacji Y i Z… – zaprezentowane przez dra Tomasza Bielak

2013-10-22 10.31.45-1

„Prawne aspekty projekcji filmowych w samorządowych instytucjach kultury”  – Czym jest tzw. „parasol licencyjny”? / Wykłady w instytucjach kultury czyli „film jako materiał ilustracyjny” / Pokazy online / Co dalej z prawem autorskim w Polsce…? – zaprezentowany przez radcę prawnego Łukasz Draszczyka / Kancelarie Radców Prawnych „Draszczyk”

Uwieńczeniem naszego spotkania była prezentacja nominowanego do Oscara filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadzei”. Podczas spotkania zaprezentowana została również strona internetowa Forum. Tradycyjnie wybrano również gospodarza kolejnego spotkania organizowanego w ramach Forum którym będzie Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2014 r. i wstępnie tematycznie dotyczyć będzie pojęcia społeczności i sposobów jej aktywizowania poprzez działania kulturalne.

___________________________________________________________________

 I V   F O R U M 

„Atom kultury” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

8 stycznia odbyło się czwarte spotkanie z cyklu Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Tym razem wizyta odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu na zaproszenie dyrektorki GOK Suszec – Agaty Lisowicz-Wala

Postrzegając animację jako ożywianie i przede wszystkim jako działanie, zachęciliśmy gości forum do uczestnictwa w praktycznym wymiarze animacji. Wolontariuszki Klubu Działań Pozytywnych zabrały nas świat pozbawiony sztywnych form. Pozwólcie się zaanimować!

2014-01-08 11.40.28

Panel poprowadzony przez Agatę Lisowicz-Wala będzie zawierał treści dotyczące przykładów współpracy i wspierania lokalnej animacji i animatorów, którzy prężnie działając w lokalnym środowisku wspólnie z ośrodkiem kultury.

Podczas panelu poświęconego działaniom Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach został zaprezentowany raport z badania „Atom Kultury…”, który aktualnie dostępny jest online na stronie www.regionalneobserwatoriumkultury.pl. Raport prezentuje wyniki badania fokusowego z animatorami kultury województwa śląskiego. Opisuje on domy kultury z perspektywy szczególnie zaangażowanych animatorów w regionie w przestrzeniach zarządzania, partycypacji i funkcji współczesnego domu kultury. Bezpośrednim skutkiem zrealizowania wspomnianego projektu badawczego było zawiązanie się grupy Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego.

Finał to prezentacja projektu „Hurdu_hurdu”. Folkowa śląska muzyka, usłyszana i zagrana zupełnie na nowo. Oparta na tradycyjnych2014-01-08 14.40.20 pieśniach ludowych, łączy je z charakterystyczną dla jazzu improwizacją. To kolaż gwary śląskiej (choć nie tylko gwary użyto w tekstach utworów), akustycznego brzmienia instrumentów oraz współczesnej aranżacji, podkreślonej przez wysmakowaną elektronikę.Na spotkaniu rozpoczęto także rozmowy na temat kolejnego Forum, którego termin wyznaczono na maj.

 

___________________________________________________________________

V   F O R U M 

„A’la Kreatywne Inspiracje w MOK Mysłowice”

Zakończyliśmy nasze piąte spotkanie w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Tym razem zanotowaliśmy rekordową frekwencję – na spotkaniu pojawiło się ponad 35 osób z całego województwa! Jesteśmy pod wrażeniem.

WP_20140521_019

W maju gościł nas dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury – Adam Radosz. Motywem przewodnim spotkania była aktywizacja społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego u podstaw – właśnie na przykładzie działalności mysłowickiego MOK-u. Zanim jednak zagłębiliśmy się w działalność naszego Gospodarza, zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury zaprezentował możliwości podnoszenia kompetencji ze środków europejskich na przykładzie zrealizowanej w marcu wizyty opartej o job-shadowing, która odbyła się w Departamencie Kultury i Turystyki w Murcji (zobacz relację!).  Po przedstawieniu doświadczeń z realizacji projektu międzynarodowego, dyskusja płynnie przeszła w krótki panel na temat zrealizowanego niedawno NieKongresu Animatorów Kultury w Warszawie. W rozmowie uczestniczyli: Maciej Zygmunt (ROK Katowice), Karol Ostalski (Centrum Aktywności Lokalnej), Agata Lisowicz-Wala (GOK w Suszcu) oraz Ewa Sałużanka (Teatr Sztuk w Jaworznie). Paneliści najpierw krótko podsumowali sam NieKongres Kultury, a później starali się odpowiedzieć na pytanie czy animacja kulturalna rzeczywiście jest tak niezdefiniowana i trudna do okiełznania, jak wynika to z pierwszych wniosków NieKongresowych. Rozmówcy, mimo pewnych różnic definiowania samej animacji, wydawali się zgodni co do jej roli – jako katalizatora aktywności społeczności lokalnej.

Po tym wstępie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Najpierw dyrektor MOK-u, Adam Radosz, zaprezentował wszystkim uczestnikom Forum jak działalność placówki zmieniała się od momentu jego przybycia w 2011 roku. Następnie głos przejął Michał Skiba – wicedyrektor i koordynator ze strony instytucji projektu „Odczarowane Podwórka”, który już trzeci rok z rzędu realizowany jest w Mysłowickim Ośrodku Kultury we współpracy ze społecznością lokalną Mysłowic.

photo4  photo5

„Odczarowane Podwórka” to niezwykle inspirująca inicjatywa kooperacji instytucji publicznych ze społecznościami lokalnych mysłowickich podwórek na rzecz aktywizacji mieszkańców wspomnianych podwórek, jak i uatrakcyjnienia ich przestrzeni publicznej. Projekt ten już trzeci rok z rzędu skutecznie angażuje przedstawicieli wspomnianych środowisk i jest wzorem dobrej praktyki bliskiej współpracy ze społecznością lokalną. Uczestnicy Forum zostali zaproszeni do spotkania się ze społecznościami lokalnymi podczas „spaceru po podwórkach”, kiedy odwiedziliśmy trzy z nich, które najbardziej zmieniły się w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu mogliśmy spotkać się i porozmawiać z osobami, które jeszcze niedawno w ogóle nie partycypowały w życiu Mysłowickiego Ośrodka Kultury. W tym miejscu pragniemy bardzo gorąco pozdrowić wszystkich, z którymi mieliśmy się okazję spotkać w trakcie naszego „podwórkowego spaceru”! Jesteśmy z-a-i-n-s-p-i-r-o-w-a-n-i.

photo2

Po spacerze   przyszedł czas na nieformalną część spotkania, w trakcie której Gospodarz zapewnił nam doznania artystyczne na najwyższym poziomie. Atmosfera sprzyjała kuluarowym dyskusjom. Ostatnim punktem programu było wysłuchanie reprezentantów organizacji trzeciego sektora współpracujących z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury. Wiele ciepłych słów i ciekawych projektów, z których każdy z uczestników mógł czerpać inspirację. Dziękujemy za możliwość spotkania się z tak barwną społecznością, która w tak krótkim czasie zbudowała się wokół Gospodarza spotkania.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, a w szczególności Gospodarzowi – Adamowi Radoszowi z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Gorąco Was pozdrawiamy! Pozdrowienia ślemy także Władzom Miasta Mysłowice, których reprezentanci towarzyszyli nam w przeciągu całego spotkania. Na koniec chcemy jeszcze poinformować, że Gospodarzem następnego spotkania Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego będzie Krzysztof Polewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. Widzimy się już jesienią! O szczegółach spotkania będziemy informować po wakacjach.

photo1

 

___________________________________________________________________

VI   F O R U M 

3xR – Refleksja, rewizja, rozwój” – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie

IMG_245116 października 2014r. gospodarzem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie. Nasze szóste już forum miało charakter ewaluacyjny, spotkaliśmy się pod hasłem: refleksja, rewizja, rozwój. Przestrzeń forum otworzyliśmy prezentacją Krzysztofa Polewskiego – dyrektora GOK Mykanów, p.n.: „Rozwój ośrodka kultury i społeczności lokalnych poprzez wspólne działania”. Krzysztof Polewski ukazał rolę GOK w rozprzestrzenianiu „wirusa” aktywności społecznej w jego gminie i ościennych. Wielo płaszczyznowo i wielowymiarowo udowodnił sens partycypacji społecznej i wartość zaufania społeczności.

W dalszej części Maciej Zygmunt z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach przypomniał genezę i zdiagnozował dorobek FAKWŚ, deklarując dalszą, nieustającą współprace w ramach sekretariatu forum. Ostatnim punktem spotkania był openspace przygotowany i przeprowadzony przez Alinę Hałoń z Centrum Aktywności Lokalnej, poświęcony tematyce: „Rewizja – jak uczestnictwo animatorów  w  FAKWŚ wspiera działalność instytucji kultury w województwie  śląskim?”.

Forum zakończyła szeroka dyskusja: „Rozwój – scenariusze rozwoju sieci FAKWŚ”, jej efektem jest 7 postulatów sprzyjających rozwojowi forum, wartych wdrożenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gospodarzą spotkania.

___________________________________________________________________

VII   F O R U M 

„Akcje Generacje” – Miejski Dom Kultury „Bogucice Zawodzie” w Katowicach

 

18 lutego odbyło się już siódme spotkanie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego (FAKWŚ) – nieformalnej grupy zrzeszającej animatorów z całego województwa zainteresowanych wymianą dobrych praktyk, podnoszeniem własnych umiejętności i kompetencji oraz integracją. Gospodarzem pierwszego spotkania w 2015 roku była Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice Zawodzie” – Urszula Nocoń.  Forum przyjęło nazwę „Akcje Generacje”, a poświęcone było zagospodarowaniu czasu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzypokoleniowych. Oprócz modułu praktycznego, którego treści zabezpieczone zostały przez gospodarza, istotne było także omówienie tej tematyki z perspektywy badawczej – za co odpowiedzialny był zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. VII FAKWŚ zanotowało rekordową frekwencję – na spotkanie przybyło prawie 50 osób z całego województwa. Część praktyczną rozpoczęła Katarzyna Kozieł przybliżając uczestnikom projekty dla seniorów realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne to program, który dzięki swojej specyficznej konstrukcji dwumodułowego projektu kulturalnego (moduł diagnostyczny oraz moduł realizacyjny) gwarantuje nawiązanie bliższej współpracy ze społecznością lokalną, co przekłada się na wzbogacenie oferty domu kultury o projekty wynikające z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej.

11015939_837601562971993_8616178597988175442_o

W ramach podejmowanych działań diagnostycznych nawiązany został szeroki dialog z mieszkańcami dzielnic, w których operuje MDK, dzięki czemu wyłonieni zostali liderzy lokalni reprezentujący różne środowiska. Reprezentantką seniorów była Pani Elżbieta Pająk, która opowiedziała o projektach, w których uczestniczyła, i które animowała jednocześnie. Katarzyna Kozieł opowiadała także o wpływie rozwoju infrastruktury na możliwości tworzenia nowej, atrakcyjnej oferty adresowanej do seniorów, zapewniającej niwelowanie efektu wykluczenia cyfrowego tej grupy wiekowej. Dzięki zmodernizowaniu sali komputerowej i wyposażeniu jej w samodzielne stanowiska komputerowe możliwe było stworzenie oferty edukacji seniorów w zakresie użytkowania komputera na różnych poziomach. Oferta ta cieszy się ogromną popularnością wśród grupy docelowej, co wskazuje jak istotna jest to przestrzeń aktywności seniorów.

Jako Istotna część działalności MDK-u wskazywane były przez Marcina Placka, kierownika działu Bogucice, rozbudowane sekcje wolontaryjne, w które włączają się także seniorzy. Dom Kultury w Bogucicach jest przykładem otwartego domu kultury, co wyraża się w czterech sekcjach wolontaryjnych, które bezpłatnie mogą

10856600_837603162971833_5473229277871768619_o

spotykać się w ramach infrastruktury instytucji. Działalność wolontaryjna to jedna z aktywności kulturalnych seniorów, która najpełniej potrafi zagospodarować tę grupę, bez względu na ich cechy demograficzne. Budowanie tego zaplecza społecznego jest kapitałem, który jest trudny do przecenienia.

Projektem szczególnym wśród tych realizowanych z seniorami i dla seniorów była inicjatywa „Chwyć komórę, nakręć kulturę!” finansowana w ramach dotacji z programu Fundacji Orange. Projekt ten to modelowy przykład projektu artystycznego opartego o współpracę międzypokoleniową, gdzie „drużyny” złożone z członków rodzin (seniorzy, dzieci, wnukowie) współpracowały ze sobą tworząc międzypokoleniowe dzieła malarskie. Celem proje

ktu było zwiększenie uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji kulturalnej w oparciu o dialog międzypokoleniowy. Efektem realizacji działań jest wernisaż wystawy 20 dzieł malarskich stworzonych przez uczestników połączony z projekcją pełnometrażowego filmu dokumentującego działania.

10960295_837602462971903_7998467478755684919_o

Po prezentacji dobrych praktyk MDK-u w Bogucicach, Regionalne Obserwatorium Kultury zabezpieczyło seminaryjną część spotkania realizując we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym ASK z Raciborza panel ekspercki. Tematem panelu były doświadczenia badawcze w kontekście seniorów i współpracy międzypokoleniowej. Stowarzyszenie Kulturalne ASK to realizator dwóch projektów badawczych z zakresu diagnozy oferty kulturalnej dla seniorów w województwie śląskim – w 2013 roku badani byli mieszkańcy i realizatorzy oferty z całego województwa, a w 2014 szczególny nacisk położony został na tereny wiejskie.

Panel zwieńczony był dyskusją z uczestnikami Forum i wskazaniem własnych doświadczeń w zakresie diagnoz badawczych środowisk senioralnych. Jako dobra

cccccfghr

praktyka w tym zakresie został wskazany program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, który ułatwia nawiązywanie jakościowego dialogu ze środowiskami kulturotwórczymi orbitującymi wokół instytucji. W dyskusji silnie podnoszona była istota współpracy międzypokoleniowej. Wskazywana ona była jako niezbędna w realizowaniu założeń polityki senioralnej, która przeciwdziałać ma wykluczeniu seniorów na wielu płaszczyznach życia społecznego.

VII Forum Animatorów Kultury zakończone zostało wstępnymi ustaleniami co do formy i lokalizacji kolejnego spotkania. Gospodarzem VIII edycji Forum będzie Pszczyńskie Centrum Kultury, a program merytorycznie będzie związany z IV edycją festiwalu teatralnego Teatralna Maszyna Pszczyna, który organizowany będzie w czerwcu w Pszczynie.

 

___________________________________________________________________

VIII   F O R U M 

„Teatralna Maszyna Pszczyna” – Pszczyńskie Centrum Kultury

 

VIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego (FAKWŚ) odbyło się 5 czerwca podczas festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna (http://teatralnamaszyna.pl/), którego organizatorem było Pszczyńskie Centrum Kultury. Przesłanie festiwalu było proste – stworzenie teatru w mieście, które nie posiada budynku teatru oraz ukazanie przestrzeni miejskiej w zupełnie nowych odsłonach. Wszystkie spektakle i wydarzenia towarzyszące odbywały się w miejscach, które nie były naturalną przestrzenią dla sztuki.

11337028_1014706265213736_2688267338769357992_o  Wpisując się w tę ideę, VIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego odbyło się w industrialnych przestrzeniach zakładu inżynieryjno–produkcyjnego Bilfinger ELWO S.A. Gospodarzem spotkania byli Dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury – Michał Czernek oraz szef artystyczny festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna – Wojciech Jakubiec. Forum przyjęło nazwę „Maszynownia” i oprócz zagadnień związanych z festiwalem  Teatralna Maszyna Pszczyna,  zajęliśmy się również tematem wolontariatu.

Spotkanie rozpoczęło się spacerem technologicznym po zakładzie Bilfinger ELWO S.A., podczas którego szef marketingu przedsiębiorstwa – Artur Cymara oraz Wojciech Jakubiec przybliżyli historię zakładu, to jak funkcjonuje współcześnie oraz jak zmienia się na czas trwania festiwalu. Zobaczyliśmy jak przebiega współpraca pomiędzy organizatorem dużej imprezy a partnerem prywatnym i jak ewoluuje na bazie wzajemnego zaufania.

Po spacerze udaliśmy się do jednej z mniejszych sal fabryki, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Wojciech Jakubiec przedstawił nam misję festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna wraz z jego filmową zapowiedzią. ( https://vimeo.com/127911501 )

Zaprezentowany został również projekt „Sąsiedzki GPS dźwiękowy przewodnik po Pszczynie”, który miał swoją premierę podczas festiwalu. Przewodnik został stworzony przy współpracy dwóch grup pokoleniowych, które spotkały się by nagrać materiały dźwiękowe, dotyczące historii rodzinnych, sąsiedzkich, miejskich. Nagrania te wykorzystano następnie do stworzenia aplikacji  na smartfony, za pomocą którego można wzbogacić zwiedzanie Pszczyny. (https://www.facebook.com/sasiedzkigps )

11053707_10203218450140631_574355074095491500_nNastępnie – Maciej Zygmunt (Regionalne Obserwatorium Kultury) opowiedział o              projekcie Maszynownia Ćwiczenia Wszechstronne. Regionalne Obserwatorium Kultury już po raz drugi napędzało moduł wolontariacki podczas festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna. Projekt polega na wskazaniu wolontariuszy chętnych do pracy przy organizowaniu dużej imprezy oraz zapewnienie im wsparcia szkoleniowo-warsztatowego.

Prezentacja projektu Maszynownia Ćwiczenia Wszechstronne stanowiła wprowadzenie do kolejnej części forum, którego moderatorką była Agata Lisowicz-Wala – Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Spotkanie przyjęło formę warsztatową. W pierwszej kolejności wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami wolontariackimi, następnie pracując w trzech grupach rozłożyliśmy na czynniki pierwsze temat wolontariatu. Efektem warsztatów było znalezienie odpowiedzi na takie pytania jak: gdzie szukać wolontariuszy, jakie zadania może wykonywać wolontariusz, co jest potrzebne do zbudowania wolontariatu, jakie są benefity dla wolontariuszy i instytucji zatrudniających.

Ostatnią częścią forum była prezentacja książki autorstwa Anny Cieplak i Lidii Ostałowskiej pt. „Zaufanie”.  Jedna z autorek – Anna Cieplak opowiedziała o potrzebie i trudnościach w budowaniu zaufania, tak aby kiełkowo w relacjach społecznych oraz zaprosiła do współpracy na wielu polach eksploatacji łącznie z pracą animacyjną przy wykorzystaniu publikacji. Każdy z uczestników forum otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki „Zaufanie”.

VIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego tradycyjnie zakończyło się wybraniem kolejnego gospodarza, którym to będzie Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Po części merytorycznej wszyscy zaproszeni zostali na spektakl Teatru NEMNO pt. „Dupa”, który  opowiada o ludziach z marginesu społecznego: ich problemach, niespełnionych marzeniach, filozofii i etyce postępowania. A także, a może przede wszystkim, przyjaźni, lojalności i potrzebie bliskości. Reżyserem, scenografem i człowiekiem odpowiedzialnym za oprawę muzyczką spektaklu jest Henryk Hryniewicki-aktor Teatru Maska z Rzeszowa.

Komentarze są wyłączone