O nas

Forum Animatorów Kultury Województwa Ślaskiego to…

…kontynuacja dotychczasowych inicjatyw konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie. Regionalny Ośrodek Kultury poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury to sekretariat Forum Animatorów Kultury Województwa Sląskiego. Troszczymy się o dobry klimat, przepływ informacji i koordynację spotkań, które będą odbywały się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja.

Komentarze są wyłączone